Projekt Robia Človeka! vzniklo v priestoroch vystavy Ó, šaty!, ktorú usporiadala SNG v Bratislave v kurátorskej koncepcii Viery Kleinovej.  predstavuje šatstvo ako nástroj a formu expresívneho vyjadrenia človeka v spoločnosti. Remeslo návrhárov v súčasnosti prezentuje potrebu pre človeka ako jedinca, komunitu ľudí a celú spoločnosť. Pomocou tanečníkov je znázornená cesta ľudí k sebapoznaniu prostredníctvom odevu. Ako je už dávno známe "Šaty robia človeka", z čoho sa odvíja aj hlavná myšlienka projektu: prostredníctvom tanca poukázať na rozličné typy ľudí ako metaforu k rozličným typom tanečného umenia. Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť rozličné prístupy k tvorbe spoločenských šiat a prácu módnych návrhárov, ktorých diela sú vystavené v danej expozícii Slovenskej národnej galérie.
- camera, edit -

You may also like

Back to Top